StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Kulturmidler 2020

Nå kan lag og foreninger søke på kulturmidler til drift av lag og organisasjoner og drift/investering i forsamlingshus.
nyhetsbilde
typebilde
Nyhet

Publisert: 06.03.20 kl 10:00

Kommunen har satt av midler til allment kulturarbeid. Det gis tilskudd til drift av lag og organisasjoner, og drift og investering i forsamlingshus. Lag og organisasjoner i Heim kommune kan søke om tildeling av disse midlene. S

Søknadsfrist er satt til 1. april 2020.

Det er utlagt søknadsskjema på kulturkontoret på KulØr'n, hovedbiblioteket på Kyrksæterøra og Servicetorget på Liabø. Elektronisk skjema(KF-109) og retningslinjer finnes på kommunens hjemmeside; www.heim.kommune.no.

Til investering i forsamlingshus søkes det i brev (ikke skjema KF-109). Kostnadsoverslag og finansieringsplan må vedlegges søknaden.

Søknaden sendes til:

Heim kommune, enhet for Kultur, 7200 Kyrksæterøra