StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo
Vi jobber med å flytte innholdet på Hemneportalen over på en ny plattform for hele Heim.
Foreløpig er foreningsregister og kalender fjernet fra Hemneportalen.
Vi skal snart få denne informasjonen ut på et nytt sted.

Hemnes egne kart

Hemne kommune drifter en egen kartløsning som inneholder mer detaljer enn noen annen kartløsning for Hemne. Kartene er tilgjengelige på Internett.
nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 08.12.12

Hemne og Snillfjord

Det finnes mange kartløsninger som viser kart fra Hemne. Den løsningen som Hemne kommune drifter (sammen med Snillfjord kommune) inneholder mer informasjon enn noen av de andre løsningene.

Du finner den her: kart.hemne.no.

Når du starter første gang vil du kanskje få et spørsmål om du vil bruke "SVG-viewer". Det går greit å svare nei, men du får noen fordeler når du benytter SVG (et format for å vise grafikk).

Når du er inne ser det omtrent slik ut (her har vi zoomet inn på Hellandsjøen/Heim).

Kartsystem Hemne oversikt

Bruke kartet

Øverst har du en knapperad med ulike valg. Klikk forstørrelsesglasset og marker i kartet for å zoome inn.
Klikk *2 eller *5 for å zoome ut.

Bruk knappen med hånd på for å flytte deg i kartet.

Søke i kartet

Til venstre er det mulighet for å søke. Du kan søke etter adresse, Gnr/Bnr, stedsnavn og punkter av interesse. Når du har søkt får du en liste med treff du kan klikke for å hoppe til det stedet i kartet.

Vise informasjon om eiendommer og bygninger

Dersom du f.eks. søker opp din egen adresse og ser kartet, kan du klikke på bygninger eller eiendommer for å få opp detaljert informasjon om bruksnavn, Gnr/Bnr, areal, naboliste osv.

Hva vil du vise

Øverst i venstremenyen finner du noen flipper for ulike valg. Den første er Søk. På den andre flippen kan du slå av og på hva du vil vise i kartet. Det er best å zoome inn til et litt mindre område når du skal prøve ut dette. De viktigste er:

  • Eiendommer: Viser eiendommene med røde streker og lar deg klikke på dem for info
  • Flyfoto: Viser siste tilgjnegelige flyfoto for området (den beste kvaliteten som finnes på nett for Hemne)
  • Grunnkart: Når du viser Flyfoto, kan det være geit å slå av Grunnkartet

Du kan også detaljere visningen enda mer ved å klikke plusstegnet foran f.eks. Grunnkart. Der kan du f.eks. ta med veibane oppå flyfoto.

Måle i kartet

Øverst oppe på knapperaden finnes det flere muligheter:

Måle avstand: Klikk på første punkt, klikk på neste og dobbelklikk på siste og du ser avstanden

Måle areal: Klikk på punktene som omgir arealet og dobbelklikk når du er rundt. Arealet markeres og skrives på kartet.

Hente ut fra kartet

Klikk knappen med lenke for å få mulighet til å lage en lenke til akkurat den visningen du har eller lagre kartet som et bilde.

Du kan også klikke konvolutten for å sende kartutsnittet på e-post.

Enda mer...

Helt bakerst på knapperaden finner du en knapp med tre prikker. Det åpner en annen knapperad med enda flere muligheter:

  • Tegneverktøy som gir deg mulighet til å tegne og skrive direkte på kartet
  • Vise filmer fra ulike steder i Hemne tatt fra helikopter
  • Starte 3D-kartet for Hemne

3D-kart for Hemne

Hemne kommune har også mulighet for å vise kartene i 3D. Dette er virkelig flott sammen med de detaljerte flyfoto som ligger der. Hemneportalen har en egen aritkkel om Hemne i 3D.

 

Søndag 23. januar 2022
Mandag 24. januar 2022
Tirsdag 25. januar 2022
Onsdag 26. januar 2022
Torsdag 27. januar 2022
hemneprovduaa