StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo
Vi jobber med å flytte innholdet på Hemneportalen over på en ny plattform for hele Heim.
Foreløpig er foreningsregister og kalender fjernet fra Hemneportalen.
Vi skal snart få denne informasjonen ut på et nytt sted.

Bosettingsprosjekter gir resultat

"Lys i alle glas" er et bosettingsprosjekt for 12 kommuner i Buskerud. I prosjektperioden fra 2007 til 2011, er det solgt 66 bruk som var uten fast bosetting. I tillegg er 27 bruk leid bort, og 28 eiere har selv bosatt seg på bruket. Selv om mange bruk er solgt, er det fortsatt mange flere som er interessert i å kjøpe enn det som er tilgjengelig.

nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 09.07.11

Deltagerkommunene i "Lys i alle glas" er: Hallingdal; Ål, Gol, Hol, Hemsedal, Nes, Flå, Numedal; Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, samt kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum.

Målet med prosjektet har vært at fraflytta gårdsbruk får fast bosetting, og at innflyttere får arbeid i regionen. Igjennom dette, opprettholde det kommunale tjenestetilbud og utvikle trivelige bomiljøer.

I tillegg til at prosjektet har bidratt til at fraflytta gårdsbruk har fått fast bosetting, og at flesteparten av de som har flyttet til de 12 kommunen har fått seg arbeid i regionen, har mange tatt med seg sin egen arbeidsplass.

Prosjektet "Lys i alle glas" har bidratt til at 11 av de 12 deltakerkommunene har hatt vekst i folketallet i 2010. Prosjektledelsen i "Lys i alle glas" vil ikke ta all æren for dette gode resultatet, men man kan med sikkerhet si at prosjektet har bidratt til å skape positiv oppmerksomhet om kommunene som er med i prosjektet.

Prosjektledelsen får ukentlig henvendelser fra familier som ønsker å kjøpe eller leie et småbruk. Mange av disse vil ikke flytte til "Lys i alle glas"-kommunene dersom de ikke får det bostedet de ønsker seg. Det er en stor utfordring å sørge for at flere småbruk kommer for salg. Her er det et potensial for fortsatt befolkningsvekst, bekrefter prosjektledelsen for "Lys i alle glas".

For nærmere informasjon om prosjektet, se: http://www.lysialleglas.no

Tekst: Eivind Hellandsjø/www.nbus.no

Gårdstun grå bygg
Foto: Innovasjon Norge

Torsdag 23. september 2021
Fredag 24. september 2021
Lørdag 25. september 2021
Søndag 26. september 2021
Mandag 27. september 2021
hemneprovduaa