StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo
Vi jobber med å flytte innholdet på Hemneportalen over på en ny plattform for hele Heim.
Foreløpig er foreningsregister og kalender fjernet fra Hemneportalen.
Vi skal snart få denne informasjonen ut på et nytt sted.

Sodin skole

Barne- og ungdomsskole på Kyrksæterøra med 550 elever fordelt på 1. - 10. klasse.
nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 17.08.12

Barne- og ungdomsskole (1. - 10. klasse) på Kyrksæterøra med i underkant av 550 elever og 65 lærere. I tillegg er 14 assistenter ansatt i hel- og deltidsstillinger. 

I 1955 ble skolen tatt i bruk som folkeskole/framhaldsskole, og på 1960-tallet ble en egen ungdomsskole, samt administrasjonsfløy, tatt i bruk. I 1997/1998 fikk mellomtrinnet ny undervisningsfløy, og våren 2007 kunne ungdomsskoleelevene flytte inn i utbygd og renovert skolefløy som blant annet inneholder kantine.

Skolen har egen svømmehall og gymnastikksal, men siden 1992 har kroppsøvingstimene blitt lagt til Hemnehallen som ligger på samme område.

Sodin skole har egen skolefritidsordning (SFO), som holder til i samme lokaler som undervisningsriggen nord for Hemnehallen. Ordningen har om lag 70 brukere, og 5 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Åpningstiden er fra 06.30 - 16.30.  

Rektor ved Sodin skole er Siv Tove Bugten Sødall.

 

Sodin skole er en barne- og ungdomsskole på Kyrksæterøra med 532 elever fra 1 - 10 klasse (2009/2010).
Skolen har tre klasser på de fleste årstrinn.
Ved skolen arbeider totalt 65 lærere og 14 assistenter i hel- og delstillinger.

Skolen ble tatt i bruk i 1955 som folkeskole/framhaldsskole. En egen ungdomsskole- og administrasjonsfløy ble tatt i bruk på 1960-tallet.
Hemne Samfunnshus med svømmehall og gymnastikksal ble ferdig i 1971.

Siden 1992 har kroppsøvingsundervisninga vært lagt til Hemnehallen, som ligger øst for skolen.
I 1997/1998 ble det bygd ei undervisningsfløy for elevene på mellomtrinnet.

Ungdomsskolen er nettopp renovert og utbygd, og elevene flyttet inn våren 2007.

Da tok vi i bruk en flott kantine, der både elever og ansatte spiser sunn lunsj for en billig penge.

1. og 2. årstrinn og en 3.klasse holder til i en undervisningsrigg av ny dato - plassert nord for Hemnehallen.
Nå er vi inne i en hektisk planlegging for å bygge ut permanente undervisningslokaler for de yngste elevene, samt renovere administrasjonsfløy og den ærverdige "gammelskolen" fra 1955.

 

Les mer om Sodin skole på www.hemne.kommune.no

Torsdag 23. september 2021
Fredag 24. september 2021
Lørdag 25. september 2021
Søndag 26. september 2021
Mandag 27. september 2021
hemneprovduaa