StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Psykisk helsearbeid

nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 07.05.11

Psykisk helsearbeid

I Hemne skal psykisk helsearbeid bidra til å fremme uavhengighet,selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Tjenesten for psykisk helsearbeid omfatter forebygging, utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veilednig. Inkluderer også tiltak for å fremme psykisk helse i befolkningen og å forebygge psykiske vansker.

Mer om psykisk helsearbeid, og nyttige lenker, finner du på kommunens hjemmesider: www.hemne.kommune.no