StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Øvrige tjenester

nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 16.05.11

Hemne kan tilby følgende tjenester, som du kan lese mer om på kommunens hjemmesider

 

Ergoterapitjeneste

Fysioterapitjeneste

Avlastning barn og unge

Hjelpemiddelformidling

Matservering og ombringing

Personlig assistent

Praktisk bistand

Omsorgslønn

Smittevern

Støttekontakt

Tolk

Transport funksjonshemmede

Trygghetsalarm