StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo
Vi jobber med å flytte innholdet på Hemneportalen over på en ny plattform for hele Heim.
Foreløpig er foreningsregister og kalender fjernet fra Hemneportalen.
Vi skal snart få denne informasjonen ut på et nytt sted.

Prosjekter i vår region

Det er mange aktuelle utbyggings-prosjekter i vår region. Her prøver vi å holde en oppdatert liste.
nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 24.02.16

Dette er en grov oversikt over mulige prosjekter i vår region. Det er viktig å presisere at det er mulige prosjekter, og sikkerheten spenner fra rykter til igangsatte prosjekt. Klikk "Tips oss" øverst i artikkelen dersom du vet noe som ikke vi vet.

Opplysninger om prosjektene

  • Faser: Vurdering Pil høyre blå Vedtak Pil høyre blå Under arbeid Pil høyre blå Ferdig
  • Prosjekter som er ferdige vises ikke i lista
  • Tittel: Navn på prosjektet. Dersom vi har funnet mer info på nett, kan du klikke tittelen
  • Type: Veg / Natur / Industri / Sjø / Offentlig
  • Periode: Anslag på anleggsperiode
  • Investering: Anslag på kostnader i millioner kroner

Listen er sist oppdatert: 05.04.2016.

Fase Tittel Type Anslag
periode
Anslag
investering
mill. kr.
Under arbeid Fv. 714 Laksevegen Veg 2010-2019 1 643
Vedtak E39 Vinjeøra - Haukvika Veg 2017
Vedtak Ny barneskole ved Sodin Offentlig 2016-2018 43
Vedtak Oppstart LNG-prod. Tjeldbergodden Energi 2016
Vedtak Vindpark Snillfjord Energi 2017-2020 3 000
Vurdering Ferje Aure - Hitra Veg 2 400
Vurdering Ferjefri E39 (Hemneregionen) Veg
Vurdering Fv. 680 Rovatnet Veg
Vurdering Grønøra havn Sjø
Vurdering Høyspent Snilldal - Surnadal Energi 2016-2018 3 000
Vurdering Renovering Hemne rådhus Offentlig 30
Vurdering Salmar Settefisk, Kjørsvikbugen Sjø 300
Vurdering Taftøyan Industripark Industri
Vurdering Utbygging AquaGen Sjø 100
Vurdering Utbygging Njord Salmon Aure Sjø 300
Vurdering Utbygging Smoltanlegg Belsvika Sjø 200
Vurdering Utbygging Wacker Holla Industri
Totalt 17 prosjekt 11 016

Torsdag 23. september 2021
Fredag 24. september 2021
Lørdag 25. september 2021
Søndag 26. september 2021
Mandag 27. september 2021
hemneprovduaa