StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Bedriftsregister, info

Her finner du mer informasjon om bedriftsregisteret på Hemneportalen.
nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 29.03.16

Historikk

I forbindelse med eHemne-prosjektet i 2002-03 ble det laget et register over bedrifter. Registeret er flyttet over til Hemneportalen og vil fra 2016 vedlikeholdes der.

Hvorfor bedriftsregister?

Et oppdatert register over alle bedrifter i Hemne er viktig av mange grunner:

 • Privatpersoner kan finne leverandører av varer og tjenester
  F.eks. liste over snekkere, rørleggere, murere, noen som kan legge gulvbelegg osv
 • Privatpersoner, næringsliv og offentlig forvaltning har oppdatert informasjon over bedrifter
 • Brukes som grunnlag i koblinger mot turistinfo og arealregister
 • Brukes som grunnlag i ulike utvalg av bedrifter (eksportbedrifter, HNF-medlemmer)
 • Brukes i grunnlag for leverandører til vindkraftutbyggingen

Hvilke bedrifter ønskes med

Det er omlag 1.000 registrerte foretak med adresse Hemne. Mange av disse er firma som ikke er i drift eller som ikke har noen direkte interesse for andre. Vi ønsker foreløpig å benytte følgende kriterier:

 • Bedriften må være aktiv (i drift), være mer enn en hobby
 • Bedriften skal i utgangspunktet ha ansatte
 • Bedriften bør tilbyr varer eller tjenester til næringsliv eller innbyggere i Hemne
 • Eiendomsselskaper må leie ut til andre enn egen virksomhet for å tas med
 • Vi avventer foreløpig å ta inn gårdbrukere
 • Vi regner kommunale enheter i denne sammenhengen som bedrifter (barnehager, skoler o.l.)

Litt om løsningen

Hver bedrift får en side på portalen. Der finner du litt beskrivelse til venstre og faste opplysninger til høyre. Dersom det er nyheter på portalen om bedriften, vil de dukke opp under teksten. Dersom bedriften har turistobjekter eller arealer, vil lenke dit dukke opp.

Tilgang til å redigere

Hver bedrift har en tilgangskode. En eller flere personer i bedriften må lage seg en konto på Hemneportalen og så tilknytte sin bedrift med tilgangskoden. Mange har konto på portalen fra før pga foreningsregisteret.  Vi anbefaler at minst to personer i bedriften bruker koden for å tilknytte seg bedriften.

De som står bak

Følgende står bak bedriftsregisteret:

 • Hemneportalen
 • Hemne Næringsforum
 • Hemne kommune
 • NAV Hemne

Oppdatering

I forbindelse med åpningen, gjennomføres det i april 2016 en større gjennomgang og oppdatering av registeret. Det sendes e-post til over 200 bedrifter med anmodning om å redigere sine data og publisere data. En kan følge status for arbeidet her:
> Status oppdatering

Tirsdag 20. august 2019
Onsdag 21. august 2019
10:00 Onsdagskafe
Torsdag 22. august 2019
16:00 Kaillkaffe
Fredag 23. august 2019
11:00 Fredagsdansen (sittedans/stol-trim)
Lørdag 24. august 2019
08:00 Busstur til Molde og Bryggjen i Bud
hemneprovduaa