StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo
Vi jobber med å flytte innholdet på Hemneportalen over på en ny plattform for hele Heim.
Foreløpig er foreningsregister og kalender fjernet fra Hemneportalen.
Vi skal snart få denne informasjonen ut på et nytt sted.

Opplæringskontor for lærlinger

Tverrfaglig opplærings-kontor i Hemne og Aure - TOKHA
nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 16.05.11

Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, blir en av de største utfordringene for næringsliv og offentlig virksomheter i årene som kommer.

 

Har din bedrift behov for arbeidskraft?

 

Er du ungdom og ønsker å satse på yrkesfag og opplæring i bedrift? Sjekk med TOKHA om ledige læreplasser hos TOKHA sine medlemmer.

 

 

TOKHAs rolle og oppgaver

 

OPPLÆRINGSKONTORETS ROLLE:

• TOKHA skal ivareta det administrative rundt læreforholdet mellom lærling og bedrift.
• TOKHA er godkjent som lærebedrift.
• Lærlingen tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med TOKHA.
• Opplæringen blir gitt i en eller flere av bedriftene som er medlemmer i TOKHA.
• TOKHA skal bistå med rekruttering av lærlinger til bedriftene.
• TOKHA skal bidra til at elevene på ungdomsskolen og i videregående skole,

  blir kjent med muligheter til arbeid i lokalt arbeidsliv.
• TOKHA skal være en aktiv bidragsyter for å opprettholde og videreutvikle eksisterende fagtilbud

  og evt. etablere nye tilbud i videregående skole som arbeidslivet i regionen har behov for.

 

OPPLÆRINGSKONTORETS OPPGAVER:• Inngåelse av lærekontrakt/opplæringskontrakt.
• Gjennomføring og dokumentasjon av halvårssamtaler med lærling og bedrift.
• Organisere tilleggsteori for de lærefag der dette er aktuelt.
• Melde lærlingen opp til fagprøven etter endt læretid.
• Passe på at lærlingen får den opplæring han/hun skal ha i henhold til gjeldende regelverk.
• Bistå lærling og bedrift dersom det skulle oppstå problemer i læreforholdet. 

Opplæringskontoret har et nært samarbeid med Fagenhet for videregående opplæring i

fylkeskommunen og er medlem i Samarbeidsforum for opplæringskontor i Sør-Trøndelag(SOST).

                    

 

Mer informasjon finner du på TOKHA sine hjemmesider.

 

 

 

 

 

Torsdag 23. september 2021
Fredag 24. september 2021
Lørdag 25. september 2021
Søndag 26. september 2021
Mandag 27. september 2021
hemneprovduaa