StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo
Vi jobber med å flytte innholdet på Hemneportalen over på en ny plattform for hele Heim.
Foreløpig er foreningsregister og kalender fjernet fra Hemneportalen.
Vi skal snart få denne informasjonen ut på et nytt sted.

Historikk

Her kan du lese om hvorfor Hemneportalen startet og hvordan det foregikk.
typebilde
Tema

En tanke fra forrige århundre

Det ble på slutten av 90-tallet snakket om å lage et felles nettsted for de som bor i Hemne.

Vedtatt av Hemne kommunestyre i 2003

I 2002 ble det nedsatt en gruppe som skulle se på hvordan Hemnesamfunnet best kunne utnytte mulighetene med data og Internett. Prosjektet fikk navnet eHemne og resulterte i en plan med prioriterte tiltak. Et av disse prosjektene var "Hemneportal". Planen ble vedtatt i 2003.

Forprosjekt i 2009

I 2008 tok Hemne kommune initiativ til en runde med lag og organisasjoner om hvordan de bedre kunne samarbeide. Resultatet av den runde ble at de ønsket et nettsted der en fant informasjon om aktiviteten i Hemne.

Deretter ble det med støtte fra Hemne kommune og RDA-midlene gjort et forprosjekt for Hemneportalen. Det ble bestemt at prosjektet skulle legges til Hemne Næringsforum (HNF), og det ble i november 2009 søkt Hemne kommune om støtte til en realisering av portalen.

Humor & Galskap slår til i 2011

I 2010 ble det av ulike årsaker valgt å avvente videre arbeid, og på starten av 2011 bestemte styret i Humor & Galskap (H&G) seg for å realisere Hemneportalen. Det ble opprettet en arbeidsgruppe og HNF sa ja til at H&G tok over prosjektet.

Portalen lansert 17. mai 2011

...

Søndag 23. januar 2022
Mandag 24. januar 2022
Tirsdag 25. januar 2022
Onsdag 26. januar 2022
Torsdag 27. januar 2022
hemneprovduaa