StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Kommunevåpen for Hemne

De fleste i Hemne kjenner kommunevåpenet vårt. Her finner du litt mer informasjon.
nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 06.11.11

nettsidene til Hemne kommune leser vi at Hemne fikk sitt kommunevåpen godkjent i statsråd 14. juni 1991. Kommunevåpenet for Hemne forestiller fem hasselnøtter i rosett (på dialekt "nettkrull"). Nøttene er fremstilt stilistisk i gull eller gul farge på rød bunn.

Hassel, nøttekrans og bladHvorfor hasselnøtter?

Hasselnøtter ble valgt fordi det er mye hasselskog i kommunen. På nordsiden av Vinjefjorden er det et belte på flere kilometer som gjør det til en av Nord-Europas største hasselskoger. Hassel er en nyttevekst som i Hemne ble brukt som tønneband og tenner til rive, foruten at nøttene ble solgt.

Hasselnøtter i krans har litt rufsete hams, og det vises også fint i kommunevåpenet.

Hvorfor fem?

Det var først en plan om å sette tre nøtter i rosett som kunne symbolisere at kommunen i 1964 ble slått sammen av tidligere Hemne kommune, del av Heim kommune og hele Vinje kommune. Men dette våpenet ble ikke godkjent og en valgte da å gå for fem nøtter. Det sies at hassel kan ha nettkruller med hele 12 nøtter, så naturmessig er vi godt innenfor.

Andre våpen

Når vi sammenligner våpenet for Norge, Sør-Trøndelag og Hemne, er det nok Hemne som har den "hyggeliste" symbolbruken.

Riksvåpen for Norge

Fylkesvåpen for Sør-Trøndelag

Kommunevåpen for Hemne

Norge, riksvåpen Sør-Trøndelag, fylkesvåpen

Hemne kommunevåpen

Humorfestivalen

Når Humorfestivalen skulle velge logo og symbolbruk, landet de på ekorn og hasselnøtter. Dette for å knytte humorfestivalen til Hemne. Ekornet fikk navnet "D. Nøtte" eller på bokmål "Det nytter".

Humorfestivalen, ekorn Humorfestival, nøtter