StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Kommunefugl for Hemne

Mange kommuner har en kommunefugl, og Hemne har valgt Hvitryggspetten eller "Dendrocopos leucotos".
nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 06.11.11

nettsidene til kommunen leser vi at Hvitryggspetten i 2002 ble valgt som kommunefugl for Hemne etter initiativ fra Hemne lokallag av Norsk Ornitologisk Forening.

Kommunen skriver videre at Hvitryggspetten er den sjeldneste spetten i Europa. Den norske bestanden er anslått til å ligge på mellom 1700 og 1800 par, og hekker hovedsaklig langs kysten fra Oslofjorden og opp til Trøndelag. Hemne er trolig sammen med Snillfjord og Orkdal, de deler av Trøndelag som har fast tilhold av arten, således er Hemne et ytterpunkt for artens utbredelse i Europa.

Du kan også lese om Hvitryggspetten på Wikipedia.

Hvitryggspetten i Hemne

Skal du få øye på en hvitryggspett, bør en nok følge lyden. Den ligner på en pingpongball som spretter på et bord. Først sakte - så raskere og raskere og samtidig svakere.

nettsidene til Hemne lokallag av Norsk Ornitologisk Forening finner vi mye informasjon om hvitryggspetten. Der kan du lese at områder som er spesielt godt egnet for hvitryggspetten er Sengsdalen, Roberglia og Vinjelia. De mener den hekker på rundt 10 lokaliteter i kommunen.

Hvitryggspett