StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo


Wesselgården

 
Museumsgård midt i sentrum av Kyrksæterøra.


Wesselgården ligger sentralt på Kyrksæterøra. Den tidlig viktige Øragata som går parallelt med Søa fra kirka mot fjorden, passerer gården. Gården ligger nær elva Søa ved brua på Wesselveien og noen hundre meter fra der elva munner ut. 

Den sentrale plasseringen av museumsgården vil medføre en enda sterkere markering av den lokale historien og ikke minst være et viktig bidrag til et allerede unikt sentrum.

Besøk Wesselgårdens Venner sin hjemmeside for mer informasjon og bilder om Wesselgården. Bildet er hentet fra Wesselgårdens Venner.


Wesselgarden (offisielt "Kirksætervold") har fått namnet etter familien Wessel, som kom dit rundt 1860. Eiendommen, som da var uten bygninger, ble skilt ut fra "Riebergarden" på Kjørse i 1858. Lakserett og teinefiske i elva Søa fulgte med. 

I 1878 gikk Wessel konkurs, men greidde å kjøpe igjen Wesselgården på auksjon. På denne tid var det stor jordbruksdrift i Wesselgarden. Folketellinga fra 1875 forteller om allsidig husdyrhold: 7 hester, 5 okser, 10 kyr, 7 kalver, 20 sauer, 5 geiter og 3 griser. Samtidig ble det sådd 2 tønner bygg, 12 tønner havre og satt 12 tønner potet. I vårt hundreår har gardsdrifta hatt mindre omfang, men garden var i drift fram til 1976. 

Bygningene
Ingen av de tre husa i firkanttunet kan tidfestes nøyaktig. Sannsynligvis har alle blitt bygd like etter at garden ble kjøpt i 1858. 


Se også: