StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo


Kjørseskolen

 
Kjørseskolen er den eldste og første fastskolen i Hemne.


Den ble bygd sommeren 1862 for å oppfylle Skoleloven fra 1860, som krevde minst en fastskole i hver kommune. Undervisningen kom i gang fra nyttår 1863 med surndalingen Christoffer Øye som lærer. Første skoleåret, som varte i 54 dager, var det 3 klasser og 86 elever. Fraværet var i snitt 9 dager.


Det ble undervist i fagene: Bibelhistorie, salmevers, kristendomslære, lesing, regning, skriving og sang. I 1866 kom "Utvalgte Stykker af Læsebog" (med historie, geografi og naturlære) i tillegg.


I 1955 ble Kjørseskolen nedlagt og elevene flyttet til nybygde Sodin Skole.


Er åpen for publikum følgende dager sommeren 2018:

07.07, 14.07, 20.07 (fredag), 21.07, 28.07 og 04.08. KL 11.00 - 14.00.

Tidligere elever ved skolen er til stede i åpningstiden.

Gratis inngang.Se også: